Matematik

 

 

Doğanın muazzam kitabının dili matematiktir. (Galileo)

 

Matematik, esas itibarı ile şekil, sayı ve semboller kullanılarak, zihinsel becerileri geliştirmeyi hedefleyen, eleştirmeye, sorgulamaya ve keşfetmeye değer katan temel derslerden biridir. Dersin nihai hedefi matematiksel ve analitik düşünme becerisi sağlamaktır.

Matematiğe karşı ilgili, olumlu ve önyargısız tavır geliştiren, edindiği kazanımlarını günlük hayata aktarabilen, araştırmacı ve herhangi bir öğrenme alanıyla ilgili olarak problem kurabilen ve çözebilen öğrenci yetiştirmek, rehberlik etmek temel varlık sebebimizdir.

Matematik Bölümümüzün öncelikli amacı, gelişmekte olan ülkemizin aydınlık geleceğini oluşturacak öğrencilerimizi problem çözme becerisine sahip, matematiği içselleştirmiş, yazılı ve sözlü iletişimde matematiksel dili kullanabilen, ezberci olmayan, öğrenmeyi öğrenmiş bireyler olarak yetiştirmektir.

Bu amaç doğrultusunda öğrencilerimize: işlem becerisi, matematiksel anlama, problem kurma, problem çözme, analitik düşünme, eleştirel düşünme teknolojiyi kullanma becerilerini geliştirmek üzere rehberlik etmekteyiz.

Okulumuzda, çağımızın gerektirdiği yeni yöntemleri uygun koşullarda kullanarak geliştirilen ve gerçekleştirilen matematik öğretimi ile her öğrencinin matematiksel gelişimini en yüksek düzeyde sağlamak hedeflenmektedir.

Bu temel hedef doğrultusunda;

- Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmek, matematiği sevdirmek.

- Ders içeriklerimiz planlanırken öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmeleri sağlamak.

- Her türlü eğitim, teknoloji ve yöntemi takip ederek, yararlı görüldüğü takdirde, hedeflere uygun olarak kullanmak.

- Matematik öğretiminde “basitten karmaşığa”- “somuttan soyuta” bir yol izlemek ve çalışmalarımızı bu yönde planlamak.

- Tüm sınıflarımızda, materyal ve yazılım destekli olarak yürütülen etkinliklerle öğrencilerin matematiksel ve analitik düşünme becerilerini geliştirmek.

- Matematik derslerinde konular işlenirken, yöntem ve sınıf içi zenginliği içinde öğrencileri fikir yürütmeleri için teşvik etmek, olası ve çoklu çözümler için çeşitli yöntemler geliştirmek adına öğretmenler olarak sürekli bilgi aktarıcı değil rehber ve mentor konumunda bulunmak.

- Öğretmenlerin kendi branşlarında veya başka branşlardaki öğretmenler ile çalışmalar yapması suretiyle iş birliğinin gücüyle başarıyı artırmak.

- Grup halinde yapılan aktivitelerle sınıf içi kişisel farklılıkları eğitsel zenginliklere dönüştürmek.

- Öğrencilerin düşüncelerini açıklamak zorunda olduğu testler de dâhil olmak üzere çok çeşitli ölçme – değerlendirme stratejileri geliştirilip uygulamak önceliklerimizdir.

 

  

Deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.
Anladım