KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusu        : İzmir Delta Özel Eğitim Kurumları Basın Yayın Gıda Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Delta Koleji)

Adres                         :Bahçelievler Mah. 9114/1 Sok No: 13, Karabağlar/İZMİR

Bu doküman, kişisel verilerinizin (kişinin adı/soyadı, adresi, doğum yeri ve tarihi, telefon numarası, elektronik posta adresi, öğrenim durumu, eğitim bilgileri, iş deneyimleri, yabancı dil bilgisi, katıldığı seminer, sertifika programları, referansları, özlük bilgileri, mesleki deneyim gibi ilgili kişiyi tanıtan her türlü bilgi ve belge kişisel veri kapsamındadır.) İzmir Delta Özel Eğitim Kurumları Basın Yayın Gıda Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Delta Koleji) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında; kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz ziyaretçilerimizi aydınlatmak amacıyla işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

Eğitim alanında faaliyet göstermekte olan ve İzmir Ticaret Sicilinde 184509 no ile kayıtlı ‘Bahçelievler Mah. 9114/1 Sok No: 13, Karabağlar/İZMİR’ adresinde mukim ve Kadifekale V.D 2740658402 Vergi No’lu ‘İzmir Delta Özel Eğitim Kurumları Basın Yayın Gıda Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ olarak; KVKK uyarınca ‘Veri Sorumlusu’ sıfatıyla tüm kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklanan çerçevede kaydedileceğini, saklanacağını mevcut durumu yansıtmak üzere güncelleneceğini, aşağıda belirtilen detayda aktarılabileceğini ve KVKK’da belirtilen diğer işleme yöntemlerinden birisi ile işlenebileceğini belirtiriz.

Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz Veri Sorumlusu olarak ‘İzmir Delta Özel Eğitim Kurumları Basın Yayın Gıda Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ (Bundan sonra kısaca ‘Delta Koleji’ olarak anılacaktır.)  tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Şunlardır:

 

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Çalışan Adayı/Stajyer/ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi,
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini,
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
 • Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi,
 • Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Talep / Şikayetlerin Takibi,
 • Tanıtım Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi,
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri,
 • Yetenek/Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi,
 • Revir İşlemlerinin Kayıt Altına Alınması,
 • Burs Faaliyetlerinin Planlanması ve Uygulanması,
 • Kurum-Veli İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması Ve Uygulanması,
 • Mezun İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması Ve Uygulanması,
 • İş Ortakları ve Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi,
 • İnsan Kaynağı Temin Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Kurum İçi Atama-Terfi Ve İşten Ayrılma Süreçlerinin Planlanması Ve Uygulanması,
 • Bağımsız Denetim Kuruluşu ile İlgili İşlerin Takibi,
 • Verilerin Doğru ve Güncel Olmasının Sağlanması,
 • Kurum Demirbaşlarının ve Kaynaklarının Güvenliğinin Temini,
 •  Delta Koleji’ne sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz; ‘Veri Sorumlusu’ sıfatıyla Delta Koleji tarafından; Delta Kolejini ve eğitim programlarımızı tanıtmak, sunulan eğitimlerle ilgili olarak araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek, öğrenci memnuniyetini değerlendirmek, eğitim kalitesini değerlendirmek, denetim ve veri analizi yapmak, tanıtım faaliyetlerini şekillendirmek, insan kaynakları politikalarına ilişkin araştırmaları yapmak, kanunlardan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gibi amaç ve nedenlerle;
 • Delta Koleji’nin iş ve akademik süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve eğitim faaliyetleri kapsamında bu hizmetlerden faydalanılması,
 • Delta Koleji’nin ve faaliyetlerinin tanıtılması,
 • Delta koleji tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanması, Delta Kolejine kaydınızın sağlanması ve devamı, Milli Eğitim Kanunu ve Özel Okullar Kanunu tarafından getirilen eğitim faaliyetlerine ve denetime ilişkin ve sair yükümlülüklerin karşılanması, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdürülmesi, eğitim ile ilgili mevzuatlar ve Delta Koleji iç düzenlemeleri kapsamında eğitim faaliyetinden kaynaklı hakların tesis edilmesi, kimlik kartı üretimi, basımı ile çeşitli akademik eğitim ve idari işlemlerin yapılması,
 • Delta Koleji öğrencilerinin/çalışanlarının/ziyaretçilerinin can ve mal güvenliğinin korunması, yasal yükümlülüklerin, yargı organlarının veya yetkili idari kuruluşların istediği gerekliliklerin veya taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla verileriniz kullanılabilir. Veriler, gerekli güvenlik ve hukuki önlemler alınarak burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenmesi gibi faaliyetlerin yürütülmesi için işlenebilecektir.
 • Kişisel verileriniz, Delta Koleji ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle,
 • Delta Koleji birimleri tarafından sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek;
 • Delta Koleji ile ilişkiniz devam ettiği sürece güncellenecek ve zorunlu olan veriler Veri Sorumlusu sıfatıyla Delta Koleji tarafından hukuki sorumluluğumuzu yerine getirebilmek için Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde; işlenmektedir / işlenebilecektir.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN

 

 

1).TOPLAMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz, Delta Koleji’nin insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla edinilmekte ve bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ve elektronik ortam da dâhil olmak üzere çeşitli toplama yöntemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.
Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Delta Kolejine ait internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Delta Koleji tarafından verilen eğitim, seminer, kurs, konferans, çeşitli spor aktiviteleri vb. hizmetlerden yaralandığınız müddetçe, Delta Koleji tarafından düzenlenen organizasyonlara katıldığınızda, Delta Kolejine iş başvurusu yaptığınızda, Delta Kolejine ait iletişim merkezini aradığınızda, Delta Koleji yerleşkelerini, web sitesini veya sosyal medya hesaplarını ziyaret ettiğinizde toplanabilecek, güncellenebilecek ve işlenebilecektir.

2) İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, Delta Koleji tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen; İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak ve gerekmesi halinde açık rızanız alınarak işlenmektedir.

3) KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

-Delta Koleji Yarışma/etkinlik/sınav/okul/webinar faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik faaliyetlerinin yürütülmesi ile bilgi güvenliği sağlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar’a,

-Yarışma/etkinlik/sınav/okul/webinar faaliyetlerinin planlanması, organizasyon ve etkinlik faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla İş Ortakları’na,

-Yarışma/etkinlik/sınav/okul/webinarlar kapsamında tedarikçilerden temin edilecek ürün veya hizmetin sağlanabilmesi adına, fiziksel mekângüvenliğinin temini amacıyla Tedarikçiler’e

-Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na aktarılabilecektir.

 

 

Veri Sahibinin KVKK Madde 11’de Sayılan Hakları Şunlardır:

 

MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

 

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi, ıslak imzanızı ve kimlik fotokopinizi içeren dilekçeniz ile; Bahçelievler Mah. 9114/1 Sok No: 13, Karabağlar/İZMİR adresine göndererek ve/veya,-Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Bahçelievler Mah. 9114/1 Sok No: 13, Karabağlar/İZMİR adresindeki Delta Koleji’ne bizzat başvurarak, Delta Koleji’ne iletebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda ad/ soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur. İlgili kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirilmeyecektir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde Delta Koleji tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Delta Koleji için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

 

Deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.
Anladım