Hacı Bayram Veli

Hacı Bayram Veli

Hacı Bayram Veli, dergâhını koca Ankara ovasında yer yokmuşçasına gelir, bir Roma mabedinin kalıntılarının yanı başında kurar.. Hiçbir eser Anadolu'nun macerasını bu kadar güzel hülâsa edemez...

Hacı Bayram Veli, Ankara'nın Çubuk çayı kenarında Solfasıl köyünde doğmuştur. Solfasıl köyü bugün Ankara'nın Hasköy semti ve Karakum Mahallesi ile birleşmiştir. Köyün adı zaman içinde değişikliklere uğramış, aslı "Zül'l-Fazl" ya da "Zû fazl" iken, bu iki ismin bozulmuş şekli olarak solfasıl veya sonfasıl olarak adlandırılmıştır. Asıl adı Numan'dır. Doğum tarihi hakkında bilgiler kesin değildir. Mehmet Ali Aynî, Bursalı Mehmet Tahir'in risalesini ve Şakayık-ı Numaniye tercümesini kaynak göstererek, doğum tarihini 1352*53/753 olarak vermektedir. Daha sonra yapılan çalışmalar da bu tarihi kesin doğum yılı olarak kaydetmektedir. Ancak Fuat Bayramoğlu, Hacı Bayram soyundan gelenlerin verdiği bilgilere göre, Hacı Bayram Veli'nin 90 yaşını geçkin öldüğüne inanıldığını söyler. Bu hesaba göre Hacı Bayram'ın doğum tarihinin 1339-40/740 olduğu söylenebilir. Fuat Bayramoğlu'nun bu iddiası Şeyh Turhan-ı Hamîdî'nin Eğirdir Yazla mahallesinde yatan velilerin menkıbelerine dair eserinde de doğrulanmaktadır. Babasının adı Koyunluca Ahmed, dedesininki ise Mahmud'dur. Isfahanlı Seyyid Abdülkadir b. Yusuf'un 1428/832 tarihli vakfiyesindeki şahit kayıtları arasında Hacı Bayram'ın adı şöyle geçmektedir: Kutbu'l-evliya eş-şeyh el Hac Bayram b. Ahmed b. Mahmud el Ankaravî. Bu kayıttan, dedesinin Ankaralı Mahmud Efendi olduğu anlaşılmaktadır. Hacı Bayram, Koyunluca Ahmed'in üç oğlunun en büyüğüdür. Ortanca oğlu Seyfiyüddin, küçük oğlu ise Abdal Murad'dır. Abdal Murad'ın medrese eğitimi gördüğü, kuvvetli bir alim olduğu söylenmektedir. Hacı Bayram'ın diğer kardeşi Seyfiyüddin ise köyünde çiftçilik ve hayvancılıkla meşgul olmuştur. Hacı Bayram'ın annesi hakkında mezarının yeri hariç bilgi sahibi değiliz. Çubuk çayının Solfasıl'a göre öbür yakasında bulunan dört duvarla çevrilmiş mezarın kitabesinde "Ümm-i Hacı Bayram Veli" yazmaktadır.

Deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.
Anladım