Fen Bilimleri

 

 

 Gözlenen doğayı ve doğa olaylarını sistemli bir şekilde inceleme, henüz gözlenmemiş olayları kestirme gayretleridir. Doğadaki her olay fenin bir konusunu oluşturduğu için, fen yaşamın önemli bir parçasıdır. Fen bilimleri hem canlı hem de cansız doğa ile ilgilenmekte olup, olgular, kavramlar ve genellemeler, ilkeler, kuramlar ve doğa yasalarından oluşmaktadır.

Okulumuzda ayrıca; seçmeli bilim uygulamaları dersi kapsamında öğrencilerimizin, akıl yürütme, yorumlama, yaratıcılık, problem çözme, kendini ifade etme, gözlem ve model oluşturma gibi becerileri kazanmaları ve bir bilim insanı gibi çalışarak ürün oluşturmaları amaçlanmaktadır.

 

Fen proje etkinliğinin amacı;

 

Öğrencilerin araştırma becerilerini kullanarak, bilimsel çalışma metotlarını kavramalarını ve uygulamalarını sağlamaktır. Proje çalışmalarının temelinde her öğrencinin; kendini yönetme, iletişim, araştırma becerilerini geliştirmesi yer alır. Proje etkinliğinde yer alan öğrenciler; beyin fırtınası, tartışma, problem çözme gibi yöntemleri kullanarak bilimsel proje konularını belirlerler. Belirlenen proje konuları doğrultusunda farklı kaynaklardan yararlanarak, probleme çözüm bulmak amacıyla bir hipotez oluştururlar. Bu hipotez, deneysel verilerle desteklenir ve ortaya çıkan ürünler yıl sonunda düzenlenen bilim şenliği’nde öğrenciler tarafından sunulur.

Geleneksel olarak her yıl düzenlediğimiz bilim şenliği,

Öğrencilerde bilimsel merak uyandırmak, bilimsel tutum ve becerilerin geliştirilmesine olanak hazırlamak,öğrencilerin bir bilim insanı gibi; soru sorarak, gözlem yaparak, tahminde bulunarak, hipotez kurarak, araştırmayı tasarlayarak, hipotezi test ederek, verileri kaydederek ve sonuçlar çıkararak bilimsel yöntem basamaklarını uygulamasını sağlamak,öğrencilerde kendine güven duygusunu geliştirmek, onlara yeni keşiflere ve çözümlere ulaşma heyecanı kazandırmak amaçlanmaktadır.

 

Gezilerimiz

 

Öğrencilerimizin öğrendikleri konuları okul dışı öğrenme ortamlarında deneyimlemeleri, yaparak , yaşayarak öğrenmeleri ve öğrendiklerini pekiştirmeleri için gezilerimiz düzenlenmektedir.

 

Fenbeg (fen becerileri geliştirme) nedir?

 

Öğrencilerin fenbeg, fen okuryazarılığını ölçmek amacı ile daha çok üst düzey düşünme becerilerine odaklanan ve 4-8 sınıf fen ve teknoloji dersi kazanımları üzerine kurulan farklı ve özgün sorulardan oluşturulmuş bir sınav uygulamasıdır. Bu uygulamada öğrenciler soruları çözerken aynı zamanda boya kalemleri ve farklı apartlarda kullanmaktadır. Bu şekilde öğrenciyi çok yönlü ve çok boyutlu ölçme ve geri bildirim verme imkanı sunmaktadır.

  

 

 

Deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.
Anladım