Coğrafya

 

Coğrafya Dersi Öğretim Programının Genel Amaçları

 

Coğrafya Dersi Öğretim Programı ile Öğrenci;

 

1. Coğrafya biliminin temel kavram, kuram ve metodolojisini kullanarak araştırmalar yapar ve sonucunu raporlaştırır.

2. İnsan – doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafi sorgulama becerileri kazanır.

3. Evrene ait temel unsurları yaşamla ilişkilendirir.

4. Doğal ve beşerî sistemlerin işleyiş ve değişimini kavrar.

5. Yakın çevresinden başlayarak ülkesine ve dünyaya ait mekânsal değerlere sahip çıkma bilinci geliştirir.

6. Ekosistemin işleyişine yönelik sorumluluk bilinci geliştirir.

7. Doğa ve insanın uyumlu birlikteliği ve sürekliliği için mekânsal planlamanın önemini kavrar.

8. Doğal ve beşerî kaynakların kullanımında “tasarruf bilinci” geliştirir.

9. Mekânsal süreçlerin yerel ve küresel etkileşim içinde olabilirliğini irdeler.

10. Kalkınma süreçlerinin doğayla uyumlu kılınmasının önemini kavrar.

11. Doğal afetler ve çevre sorunlarını değerlendirerek korunma ve önlem alma yollarına yönelik uygulamalar geliştirir.

12. Bölgesel ve küresel düzeyde etkin olan çevresel, kültürel, siyasi ve ekonomik örgütlerin uluslararası ilişkilerdeki rolünü kavrar.

13. Coğrafi birikim ve sentez ülkesi olan Türkiye’nin bölgesel ve küresel ilişkiler açısından konum özelliklerini kavrayarak sahip olduğu potansiyelin bilincine varır.

14. Coğrafi değerlerin “vatan bilincinin” kazanılmasındaki önemini özümser.

 

Günlük Hayatta Coğrafya

 

    Coğrafya dersi kitaba veya sınava hapsedilemeyecek kadar  günlük hayatın içinde yer alır. Evinizin penceresinin hangi yöne baktığı, bindiğiniz araba ,alışveriş ettiğiniz market, işe veya  okula giderken kullandığınız yoldan tutun da giydiğiniz kıyafetlere kadar hepsi coğrafyanızın birer parçasıdır. Coğrafi bilgi  yaşadığımız coğrafyanın kaynaklarını tanıyıp bu kaynakların potansiyelini en verimli şekilde kullanmamızı sağlar. İnsanoğlu her geçen gün artan ihtiyacını karşılamak için doğaya giderek daha fazla zarar vermekte. Coğrafi bilgi insanın doğaya zarar vermeden ihtiyaçlarını karşılamasını ve gelecek nesiller için daha güzel bir dünya bırakmamızı sağlar. Sözün kısası yaşadığımız dünyayı ne kadar iyi tanırsak , dünyaya o kadar güzel yerleşip o kadar uyum içinde yaşarız. Okulumuzda da coğrafya eğitimi bu temel anlayışla gerçekleşmektedir.  Yaşadığımız  coğrafya neresi olursa olsun  coğrafyanızla uyumumuz mükemmel olsun.

 

Delta Koleji'nde Coğrafya Dersi

 

  • Müfredat kapsamında öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan ders slaytları, yansıtım, videolar vb. teknolojik araçlar kullanılarak dersi sadece düz anlatım tekniği ile değil öğrenmeye birden fazla duyuyu katarak öğrenmeyi daha kalıcı getirmek amaçlamıştır..
  • Yıl içinde yapılan çeşitli gezilerle coğrafya dersi kitaplardan çıkarılarak daha somut hale getirilerek kalıcı ve eğlenceli öğrenme sağlanır.
  • Coğrafya dersi, ders içi etkinlikler ile coğrafyanın diğer bilimler ve disiplinler arası konularla ilişkisi kurulur.
  • Öğrenci merkezli bir yaklaşımla öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmeleri amaçlanmıştır.
  • Drama etkinlikleriyle ders daha zevkli hale getirilmeye çalışılır.
  • Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla her ay bir kitap okutarak okudukları kitaplar hakkında münazara tekniği , beyin fırtınsı, konuşma halkası vb. etkinliklerle öğrencinin  kendine özgü yazar , kitap gibi beğenileri oluşması ve özgün bakış açısına  kavuşması sağlanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.
Anladım