Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor

 

 

Beden Eğitimi Nedir?

 

     Antik çağın ünlü düşünürü Platon’a göre “zihinsel eğitim ve bedensel yetilerini en güzel bağlayan ve onları en ölçülü şekilde ruhun hizmetine sokan tam eğitilmiş ve uyum sağlamış insandır”düşüncesi bugünde etkinliğini ve geçerliğini korumaktadır. Çağımızın ünlü pedagoglarından Dr.Karl Gaulhefer “Bedensel Eğitim beden yolu ile genel eğitimdir. Beden, bu eğitimin etkinlik yapılan yeridir, amaç ise insanın tümlüğüdür”demektedir. “Beden eğitimi, uygulama, oyun, spor, atletizm, su sporu, cimnastik ve dans kullanımlarını ve anlamlarını araştırmaya ve bunların bireyler ve gruplar üzerindeki etkilerini anlamaya çalışan akademik bir disiplindir” “Bireyin hareket gereksinmesini karşılamak bireyi bedensel, psikolojik ve sosyolojik açıdan sağlıklı kılmak için yapılan tüm etkinliklerini kapsamaktadır.” “İnsanın toplum kurallarına uygun olarak yaşaması birbirleriyle olan ilişkilerinin iyi örneğini verebilmesi, yardım sever, insan haklarına saygılı, dürüst davranması, zeki, ruhsal ve bedensel yapı itibariyle sağlıklı olmasıyla bağlantılıdır. Beden eğitimi insanın sosyalleşebilmesi ve kişiliğini bulup doğru bir çizgi üzerinde rol almasında büyük rol oynar. Kısacası beden eğitimi bireyin beden sağlığını, beden becerilerini geliştirmeye yönelik, gerektiğinde çevresel koşullara ve katılımcıların özelliklerine göre değiştirilebilen esnek kurallara dayalı oyuna, cimnastiğe, spora dönük alıştırma ve çalışmaların tümünü kapsayan geniş tabanlı bir etkinliktir.”

 

 Okullarda Beden Eğitimi ve Sporun Temel Amacı Nedir ?

 

     Öğrencilerin fiziksel etkinlikler,yani hareketler yolu ile gelişim ve eğilimlerini sağlayarak her öğrencinin hareket kapasitesinin en üst düzeye ulaşmasına yardımcı olmaktır.Eğitimde amaçların gerçekleştirilmesinde öğrencilerin zihinsel ve duygusal eğitimleri içinde şartların düzenlenmesine bağlıdır.Bu nedenle beden eğitimi ve spor genel eğitimin ayrılamaz bir parçasıdır.Günümüzde beden eğitimi ve spor yetişmekte olan yeni nesillerin temel kaynağı olan insana, fikren ve bedenen sağlık kazandıran bir etkinlik planı olarak kabul edilmektedir.

 

Beden Eğitiminin ve Spor Dersinin Yararları

 

1)Bütün organ ve sistemlerini seviyesine uygun olarak güçlendirebilme ve geliştirebilme.
2)Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu geliştirebilme.
İyi duruş alışkanlığı edinebilme.
3)Beden eğitimi ve spor ile ilgili temel bilgi , beceri, tavır ve alışkanlıklar edinme.
4)Ritm ve müzik eşliğinde hareketler yapabilme.
halk oyunlarımızla ilgili bilgi ve beceriler edinme ve bunları uygulamaya istekli olabilme.
5)Milli bayramlar ve kurtuluş günlerinin anlamını ve önemini 6)Kavrayabilme, törenlere katılmaya istekli olabilme.
beden eğitimi ve sporun sağlığa yararlarını kavrayarak serbest zamanlarını spor faaliyetleriyle değerlendirmeye istekli olabilme.
 7)Temel sağlık kuralları ve ilk yardım ile ilgili bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar edinebilme.
 8)Tabiatı sevme, temiz hava ve güneşten faydalanabilme.
 işbirliği içinde çalışma ve birlikte davranma alışkanlığı edinebilme.
9)Görev ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapma.
 10)Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme.
 11)Dostça oynama ve yarışma, kazananı takdir etme, kaybetmeyi kabullenme, hile ve haksızlığın karşısında olabilme.
12)Demokratik hayatın gerektirdiği tavır ve alışkanlıklar kazanma.
13)Kamu kaynaklarını iyi kullanma ve koruyabilme.
14)Spor araç ve tesisleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları gereği gibi kullanabilme.

 


Beden Eğitiminin Fiziksel Gelişimindeki Rolü


     Bireylerin fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak yalnız beden eğitimine özgü bir amaçtır. Hareket, bireyin doğasında vardır. Hareket sisteminin temelini ise aktif olarak kaslar, pasif olarak da kemikler oluşturur. Hareket bunların daha güçlü olmasına yardımcı olur. Yani, fiziksel etkinlikler normal kas ve kemik gelişimi için zorunlu olmaktadır. Aynı zamanda beden eğitimi etkinlikleri, kemik özgül ağırlığını ve bağ dokuların esnekliğini arttırarak bunları baskı ve gerginliklere karşı güçlendirir. Beden eğitimi etkinlikleri düzenli olarak yapıldıklarında, organizmanın fiziksel uygunluğunu ve dayanıklılığını buna bağlı olarak iç organların fonksiyonlarını geliştirir. Böylece organizmanın değişen koşullara daha kolay uyum sağlaması ve yorgunluğa karşı koyma gücü artar. En fazla etki, becerilerin gelişmesi, kassal hareketle verimliliğin artması, dolayısıyla kassal güç ve dayanıklılığın artmasında görülür. 

Fiziksel Psikomotor Gelişimdeki Rolü


1. Kalp-Dolaşım Sisteminin Dayanıklılığı : Kassal dayanıklılığın bir öğesidir ve kalbin, akciğer dolaşım sisteminin uzun süre devam eden orta ve yüksek şiddetteki etkinlikleri verimli bir şekilde yapabilme yeteneğidir.
2. Kas Kuvveti : Fiziksel olarak kuvvet, kütlenin ve hızın ürünüdür. Biyolojik açıdan ise kuvvet, kas hareketleri ile dirençlere karşı koyma ve onları aşabilme yeteneğidir.
3. Kas Dayanıklılığı : Dayanıklılık, yorgunluğu rağmen etkinliğe devam edebilmektir.
4. Esneklik : Vücudun değişik eklemlerinin tüm hareket alanında eklemler çevresinde hareket etme yeteneğidir.
5. Vücut Kompozisyonu : Vücuttaki yağ kütlesi ve yağsız vücut kütlesi vücut kompozisyonunu oluşturur.
6. Koordinasyon : Kompleks hareketlerin gerçekleştirilmesinde kasların mükemmel uyumlu çalışması anlamına gelmektedir.
7. Denge : Statik veya dinamik hareket sırasında, vücudun istenen pozisyonu sağlayabilmesi yeteneğidir.
8. Sürat : Aynı hareketi başarılı ve hızlı bir şekilde yapabilme veya kısa bir mesafeyi mümkün olduğunca kısa bir sürede tamamlayabilme yeteneğidir.
9. Çabukluk : Bir noktadan diğerine hareket ederken, vücudun yönünü mümkün olduğunca hızlı, akıcı, kolay ve kontrollü bir şekilde değiştirebilme yeteneğidir. Kısaca, kişinin pozisyonunu değiştirme hızı ile ilişkilidir.
10.Güç : Kısa zaman içerisinde maksimum efor yeteneğidir.
 

Zihinsel Gelişimindeki Rolü


Eğitimin yelpazesinin tüm alanlarınca paylaşıldığı gibi beden eğitimi de bilginin birikimi ve iç görü ile anlaşılmasını sağlar. Bilginin edinilmesi, anlaşılması ve iç görü kazanma zihinsel gücün malzemesini oluşturur.
Beden eğitimi aracılığıyla birey, sağlık ilkeleri ve hareketin yaşamdaki önemini kavrar.
 

Duygusal Ve Toplumsal Gelişimindeki Rolü


Duygusal ve toplumsal gelişim birbiriyle karşılıklı etkileşim halindedir.
 

Deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.
Anladım