Beceri Atölyeleri

Beceri Atölyeleri

 

 

 

Yetenek kulüplerimiz

 

     Öğrencilerimizin kişilik gelişimine, en az akademik bilgi düzeyi kadar önem vermekteyiz. Kurumumuz akademik bilgi aktarımının gerçekleşme sürecinin, öğrencinin kendini “mutlu ve değerli” hissetmesiyle mümkün olacağı bilinciyle hareket etmektedir. Her öğrencinin başarılı olabileceği bir sosyal faaliyet alanı mutlaka vardır. Bu amacı gerçekleştirmek ve öğrencilerimize daha geniş imkanlar sağlamak amacıyla okulumuzda, alanında uzman kişiler tarafından eğitim verilen yetenek kulüplerimiz bulunmaktadır. Öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkarabilmek, kendilerini geliştirebilecekleri her türlü faaliyeti desteklemek amacıyla okulumuzda çeşitli konu başlıkları altında çalışmalar yürüten yetenek kulüplerimiz, sosyal sorumluluk bilinci ile herkese örnek teşkil eden toplum hizmeti çalışmalarına da imza atmaktadır. Öğrencinin kendini tanıması, ilgi ve yeteneklerini geliştirmesi, başarılı olması; kişiliğini geliştirmesine, özgüven kazanmasına, topluma yararlı olmasına ve çevreye uyum sağlamasına sebep olacağından öğrencinin bunun gibi önemli özelliklere sahip olması için kulüp çalışmaları önemlidir. Yetenek kulüplerimiz; öğrencilerimizin eğitim öğretim yaşamı boyunca bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda okul içi ve okul dışı etkinliklerde bulunmasını sağlamak amacıyla faaliyetlerde bulunmaktadır.

 

Yetenek kulüplerimizde amaçlanan;

 

• grup içi ve dışı ilişkileri düzenlemek,

• bedensel, zihinsel, kültürel gelişime katkıda bulunmak,

• sosyalleşme sürecini hızlandırmak,

• bireyi sağlıklı yaşam sürmesi konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek,

• psikomotor gelişimine katkıda bulunarak üretmesini sağlamak,

• sanata önem verme özelliğini kazandırmak,

• bilgi çağına ayak uydurmasını sağlamak,

• planlı çalışma alışkanlığı kazandırarak zamanlarını etkin ve verimli kullanabilme yeteneğini geliştirmektir.

 

Yaşam becerileri

 

   Yaşam becerileri; bireylerin gelişim ve değişim sürecinde varlıklarını etkin bir şekilde devam ettirebilmeleri için sahip olmaları gereken yeterlilikleri ifade etmektedir (kolburan ve tosun, 2011). Yaşam becerileri günlük yaşamın zorlukları ve talepleri ile baş etmek için gereken psikolojik becerilerin geliştirilmesini kolaylaştırmaktadır (papacharısıs, goudas, danısh ve theodorakıs, 2005). Mutfakta biri var, çocukta rezilyans, büyümeden önce yapmam gerekenler, dünyayı değiştirebilirim güncesi, parçalardan bütüne vücudum, hünerli eller… atölyeleri ile öğrencilere söz konusu yeterliliklerin birer beceri olarak öğretilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

Sanatsal beceriler

 

     Sanat, zihinsel gelişimi sağlayan, hayal gücünü ortaya çıkartan bir eğitim aracı olduğu gibi görsel estetiğe dayalı ihtiyaçları karşılamakta ve bireyin ruhsal yönünün de doyurulmasına yardım etmektedir. Sanat, duygu ve düşünce arasındaki iç içe geçmiş bağlantıyı vurgularken, öğrenme ve gelişim sürecinin de bir yardımcısı olmaktadır. Sanatsal beceriler atölyeleri, öğrencilerin sanatsal ifade yeterliliklerini geliştiren, öğrenmeyi kolaylaştıran, kaygıyı azaltan, özgüven duygusunu geliştirerek, ben duygusu yerine biz duygusunun gelişmesine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Hayatın ritmi, beden perküsyonu, ileri dönüşüm, doğa-l mandala, duvarlar renkleniyor, güç taşları, en muhteşem şey, kağıttan düşler atölyeleri sanatsal çalışmalarımızdan bazılarıdır.

Mantıksal beceriler

 

   Mantıksal düşünme, problem çözebilmeyi, kavramsal analizlerde bulunabilmeyi, akıl yürütmeyi gerçekleştiren yolları kullanabilmeyi, soyut yapıları tanıyabilmeyi, iki durum arasındaki ilişkiyi ayırt edebilmeyi ve çeşitli kıyas ve çıkarımlar yaparak mantıklı kararlar verebilmeyi sağlayan bir düşünme türüdür. Mantıksal beceriler atölyesinde, öğrencilerin mantık ve muhakeme yeteneğini geliştirmeye yönelik çalışmalarda yapılan etkinliklerle birlikte kitapların gücünden yararlanılmaktadır. Zeka çöpü, araçsız kodlama, resfebe, doğada matematik, aklımı oynatıyorum, mat-zek etkinlikleri ile mantıksal becerileri geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Bilişsel beceriler 

Oyunla geleceğe hazırlanıyorlar

 

 “Çocuk için hayat oyunla güzeldir.”

“Oyunsuz hayat anlamını yitirir.”

    Zeka oyunları, çocukların eğlenirken bilişsel ve sosyal becerilerini geliştirmesi, zihnini açması ve yeni bir şeyler öğrenmesi için hazırlanmış oyunlardır. Çocuklar bu oyunlarla var olan zihinsel ve bilişsel yeteneklerini geliştirebildikleri gibi, yeni yetenekler de kazanırlar. Zeka oyunları; çabuk öğrenmede geleceğin metodu olmaya aday uygulamalardandır. Zeka oyunları çocuklara, çabuk karar verme, sonraki aşamaları düşünme ve öngörme, olasılıkları hesaplama, mantığını etkili ve yetkin bir şekilde kullanma yeteneği kazandırır. Bu oyunlar çocukların yalnızca yeteneklerini geliştirmekle kalmaz, kötü alışkanlıklar edinmelerine de engel olur. Kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir. Çocuklar, planlı hareket etmeyi, hızlı ve doğru karar vermeyi öğrenirler. Zeka oyunları oynarken dikkat ve konsantrasyonlarının yüksek olması gerekir. Severek, eğlenerek dikkat ve konsantrasyon egzersizleri yapmış olurlar. Zeka oyunları yüksek konsantrasyon gerektirdiğinden çocuklar bu oyunları oynarken, dikkatini yoğunlaştırma ve bir tek işe konsantre olma becerisi edinirler.

Çocuklar zeka oyunlarında bir şeyler öğrendikçe, bilgi ve becerilerini kullanarak kazanmaya başladıkça, kendilerine güveni artar. Yeteneklerini, bilgi ve zekasını ölçme fırsatı bulurlar. Kendini ve sınırlarını tanırlar. Eksik yönlerini görürler ve geliştirmek için neler yapabilecekleri üzerine düşünürler.

Delta koleji olarak biz de bu amaçla çocuklarımızın bilişsel işlevlerini güçlendirmek adına oyunla ve oyuncakla başarılı sonuçlar elde edeceğimize inandığımız için okulumuzda bu uygulamalara genişçe yer veriyoruz. Ayrıca yaptığımız çalışmaların anne babaların çocuklarıyla kaliteli vakit geçirmelerinde katkı sağlayacağına inanıyoruz.

 

Oyunlar ile kazanılan beceriler

•           akıl yürütme

•           problem çözme

•           iletişim

•           türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma

•           eleştirel düşünme

•           üretken düşünme

•           araştırma

•           karar verme

•           bilgi teknolojilerini kullanma

•           girişimcilik

 

Duygularla iletişim becerileri

 

   Duygusal zekâsını kullanan, başka bir deyişle kendi duygularını tanıyan ve yönetebilen, başkalarının duygularına, istek ve ihtiyaçlarına duyarlı olan bireyler güvene dayalı kişilerarası ilişkiler kurmaktadırlar. Duygularla iletişim becerileri atölyeleri, öğrencilere kendi duygularını fark etmeleri, olaylar karşısındaki duygusal tepkilerini değerlendirmeleri ve duygularını kontrol etme becerilerinin kazandırılması amacıyla hazırlanmıştır. Öfkeni yönet, pozitif kaynaklar oyunu, duygu koridoru, baloncuk üfleme, kağıttan kalp gibi etkinliklerle duygularla iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 

 

Deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.
Anladım