Açık Rıza Beyan Formu

Açık Rıza Beyan Formu

   

 

VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA BEYAN FORMU

Doküman No

DK-KVKK-001-01

Revizyon No

0

Revizyon Tarihi

0

Yayın Tarihi

21.01.2021

Sayfa No

1/2

 

İşbu Bilgilendirme Yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, hassas (nitelikli) kişisel verilerin İzmir Delta Özel Eğitim Kurumları Basın Yayın Gıda Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (kısaca “Delta Koleji” olarak anılacaktır.)  tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine saklanmasına ilişkin açık rıza beyan formudur.  
Kanun” ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” gereğince, kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin, sağlık verilerimin “Delta Koleji’ne tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dâhil olmak üzere her türlü kişisel verimin, özel nitelikli kişisel verimin, kişisel sağlık verilerimin Delta Koleji’ tarafından işlenmesine, iş gereği ile sağlık hizmeti verebilmesi ve bu hizmetlerin planlaması amacıyla, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmasına; kişisel veriler, özel nitelikli kişisel veriler, sağlık verilerimin Kanunda ve Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelikte tanımlanan kapsamda aşağıda detayları verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine; Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C. Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgileri, taşıt plakası vb. bilgiler,

  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-posta adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler,
  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar,
  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler,
  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Kanunun 6. maddesinde belirtilen veriler (Ör: Kan grubu da dâhil sağlık verileri vb.),
  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Delta Koleji’ ne yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler,

 

 

 

             DK-KVKK-001-01 VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA BEYAN FORMU                       Sayfa2/2

 

 


“İzmir Delta Özel Eğitim Kurumları Basın Yayın Gıda Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.” Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi hakkında web sitesinde bulunan kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin bilgilendirme (aydınlatma) formunu ve haklarımı;

 

 

 

 

 

            Okudum     (Lütfen tercihinizi üzerine el yazısı yazın)

 

 

 

             Okumadım   (Lütfen tercihinizi üzerine el yazısı yazın)

 

Ticari Elektronik İleti Gönderimi (ETK) Onay Metni

 

İzmir Delta Özel Eğitim Kurumları Basın Yayın Gıda Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.” ile paylaştığım iletişim bilgilerime, duyuru ve etkinlikler hakkında ileti gönderilmesine

 

 

            Onay Veriyorum     (Lütfen tercihinizi üzerine el yazısı yazın)

 

 

 

             Onay Vermiyorum   (Lütfen tercihinizi üzerine el yazısı yazın)

 

Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik Veri Sahibinin Açık Rıza Beyan Formunu

 

 

 

 

            Kabul Ediyorum     (Lütfen tercihinizi üzerine el yazısı yazın)

 

 

 

             Kabul Etmiyorum   (Lütfen tercihinizi üzerine el yazısı yazın)

 

 

Veri Sahibi

 

Ad Soyad: ……………………………………………………………………………….

Tarih:        ……/……/…..

İmza:         ……………… 

 

DK-KVKK-001-01 Yayın/Rev. Tarihi 21.01.2021            Kaşesi olmayan dokümanlar geçersizdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.
Anladım