STEM+A

STEM Eğitim Yaklaşımı; "Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics
(Matematik)" disiplinlerinin baş harflerinden oluşur. Son zamanlarda "Art" (Sanat) basamağı da eklenerek
STEM+A olarak kullanılmaktadır. Gerçek yaşam problemlerinin çözümünde kullanılan bir eğitim yaklaşımıdır.


Harmanlanmış öğrenme ise teknoloji destekli öğrenmeyle sınıftaki öğrenmenin avantajlı ve güçlü yönlerinin birleştirilmesine denir. Yeni bir yaklaşım olarak harmanlanmış öğrenme, teknolojinin öğrenme ve öğretme sürecinde insanın hayatında vazgeçilmez olmasıyla daha da önemli olmuştur. Harmanlanmış öğrenme;
becerilerin, bireylere kazandırılması için doğru bireysel öğrenme şekilleri ve eğitim teknolojilerinin eşleştirilmesiyle ve öğrenme amaçlarının uygulanmasıyla en yüksek başarıyı sağlamaya odaklanan bir yaklaşımdır.

Derslerimizde müfredatımıza uyarladığımız evrensel ve otantik görevler, akademik bilginin gerçek yaşama transferini sağlama amacındadır. Öğrenci, özgün fikirleriyle kendi tasarımını oluşturmaktadır.
Etkinliklerimiz, öğrenciye seçim yapma, kendini değerlendirme fırsatı sunarak öğrenme sorumluluğunu alma
ve sunum yapma olanağı vermektedir. Sorgulamaya dayalı öğrenme süreciyle, anahtar kavramlarıyla, becerileriyle, üst biliş geliştirici sorularıyla, "Ne biliyorum? Ne öğrenmek istiyorum?" aşamalarıyla kendini keşfederek barışçıl bir dünyayı başka canlılarla daha duyarlı
şekilde paylaşmayı hedefleyen, evrensel eğitim sistemi öğrencilerin öğrenme becerilerini de desteklemektedir.
"STEM+A" ders planlarımız fen bilimleri kazanımları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Her tema bir üniteyi karşılamaktadır. Türkçe, Matematik, Görsel Sanatlar ve Müzik gibi diğer derslerin konuları da temalar arasında yeralmaktadır.
QR kodlarla konu anlatımlarına, öğretici bilgilere, ilgi çekici gezilere, eğlenceli videolara öğrencilerin ulaşabilecekleri interaktif öğrenme alanı oluşturulmuştur. 
Her temada bir meslek tanıtılarak öğrencinin özgün tasarımını yapması hedeflenir. Yapım aşamaları görsel ve işitsel şekilde hazırlanarak tasarımların yapılabilirliği gösterilmektedir.
 Kavram haritalarıyla oluşturulan şemalar sayesinde kavramlar arasındaki hiyerarşik bilgi, öğrencilerin zihninde somut şekilde anlamlı hâle getirilmeye çalışılmaktadır.
 Yapay zekâ destekli konuk ve gezilerle merak hissi uyandırılıp öğrenci, teknoloji desteğiyle araştırma yapmaya
yönlendirilir. Kodlamalarla öğrencinin problem çözme yeteneğini artırmak, sistematik düşünmesini sağlamak, kod
yazmayı öğreterek hayatına farklı bir bakış açısı kazandırmak amaçlanmıştır.
Metaverse uygulamalarından artırılmış gerçeklik (augmented reality), yaşam günlüğü (life logging), sanal gerçeklik(virtual reality), ayna dünyası (mirror world) kullanılarak yarını bugünden yakalayan bir nesile hitap edilmiştir.
Evrensel değerler göz önünde bulundurularak her temada farklı bir değer öğrenciye hissettirilmektedir. Türk kültürüne ait atasözü, deyim ve özdeyişlerle sözlü ifadelerin öğrencinin günlük yaşamına kazandırılması hedeflenmiştir.
Türk ve dünya sanatlarına örnekler verilip öğrencinin de uygulayabileceği alanlar oluşturulmuştur.
Sorgulama ve eylem döngüleriyle öğrencinin hayal kurma becerisi, kendini ifade edebilme yeteneği desteklenmektedir. Gelecekteki sistemlerin insanlara yarar sağlayacak bir eylem olmasına dikkat edilerek evrensel bir bakış açısıyla hareket edilmiştir. Öğrencide açık fikirli, araştırıp sorgulayan, dönüşümlü düşünen, iletişim kuran, ıraksak düşünen, ilkeli ve girişimci profil özellikleri geliştirilmeye çalışılmıştır.
Her temanın sonunda öğrencinin kendini ve akranını değerlendirebileceği alanlarla kendisine ve akranına karşı ilkeli davranarak eleştiride bulunması sağlanmıştır. Sokratik sorgulama sorularıyla öğrenci öz değerlendirme yapabilmektedir.
Hissettiğini, düşündüğünü, yaptığını, sahip olduklarını ve hayatında olmasını istediği şeyleri rahatça ifade edebilen; farkındalık ve olumlamalarla birlikte evrensel düşünebilen; PYP destekli kazanımlarla ayrım gözetmeyen, grup çalışmalarında başarılı, inovatif ve adaletli bireyler yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
Tema sonunda "STEM+A VE KODLAMA SERTİFİKASI" ile öğrenme sürecinde gelişen yetenek ve kazanılan bilgilerin öğrencide olumlu bir algı oluşturması hedeflenmiştir.

Deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.
Anladım