Eğitim - Öğretim

Eğitim - Öğretim

Eğitim - Öğretim

"Anaokullarımızda hedefimiz çocuklarımıza hayatları boyunca kullanacakları deneyimleri aktarmak, onlarda ilgi uyandırarak içlerinde var olan yetenekleri geliştirmelerini ve bilgiye ulaşmalarını sağlamaktır."

 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ
Hikâye okuma, şarkı, şiir, tekerleme, drama, sohbet, kavram çalışmaları vb. etkinliklerimizle çocukların dil gelişimlerini desteklemek, kelime dağarcıklarını geliştirerek dilimizi doğru, etkili kullanabilmelerini, kendilerine güven duymalarını ve kendilerini ifade etme alışkanlıkları kazandırılır.


MATEMATİK, FEN ETKİNLİĞİ
Deneyler ve gözleme dayalı etkinliklerle çocuklarımızın araştırma ve keşif yapma duyguları desteklenir. Özgün çalışmalar yapmaları, problem çözme becerilerini geliştirmeleri, meraklarını giderirken günlük yaşamla bağlantı kurabilmeleri sağlanır.

KAVRAM ÇALIŞMALARI
Kitap çalışmaları ve farklı etkinliklerle kavramları, sayıları, ritmik olarak saymaları, rakamları tanımaları, parça bütün ilişkisi kurmaları, nesneleri tanımaları, renkleri, objeleri temel özelliklerine göre gruplamaları sağlanır.

İLKOKULA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Özenle seçilmiş okul öncesi eğitim kitapları ve sınıf içinde uygulanan çalışmalarla, ilköğretim için gereken temel becerileri kazanmaları, sosyal ve duygusal yönden desteklenerek en iyi şekilde gelecekteki eğitim hayatlarına hazırlanmaları sağlanır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ